אין לי ארץ אחרת

For the Jewish New Year, this Video shows Israel through my eyes.